Formola għall-Ilment tal-Konsumaturi

Switch to English version
L-Ammont imħallas *
Id-Data tax-xiri
Kif inxtara s-servizz/prodott?
In-Negozjant ġie infurmat?
Ikkuntattjajt Awtoritajiet oħra dwar dan l-Ilment?
ebda fajl magħżul
ebda fajl magħżul
ebda fajl magħżul
  Dikjarazzjoni konformi ma' l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data: Jiena hawnhekk nagħti l-kunsens tiegħi lid-Direttorat tal-Ilmenti u l-Konċiljazzjoni, fi ħdan l-MCCAA, biex tuża l-informazzjoni li qiegħed nibgħatlek, li tista' tintuża biss għall- termini tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378 tal-Liġijiet ta' Malta. Jiena konxju li dan jista' jwassal għall-iżvelar tal-isem, l-indirizz u d-dettalji relatati mal-ilment tiegħi lin-negozjant involut fil-każ tiegħi. Għal aktar informazzjoni dwar kif nipproċessaw id-dejta personali tiegħek, jekk jogħġbok ara l-politika tal-privatezza tagħna.